Med fokus på säkerhet & utbildningar
inom transportbranschen

ADR-utbildning  |  Säkerhetsrådgivare  |  YKB-utbildning  |  Övriga tjänster säkerhet 

Våra tjänster

ADR-utbildning

Vi har utbildar i samtliga ADR-utbildningar. Finns behovet kan vi även ta fram utbildningar i RID-S och IMDG.

Säkerhetsrådgivare

Hos oss får du rådgivning inom regelverken för transport av farligt gods på väg, järnväg och till sjöss.

YKB-utbildning

Vi erbjuder YKB fortbildning (35h) för godstransporter. YKB fortbildning förnyas vart femte år.

Övriga tjänster

Vi är glada att kunna erbjuda fler utbildningar

Kontakta oss gärna!

Om du vill veta mer kring våra utbildningar eller har generella frågor.